Elezović, Neven

Linearna algebra / - 2. neprom. izd. - Zagreb: Element, 1999. - 202 str.: graf. prikazi; 24 cm. - Primjenjena matematika ; KNJIGA 1 .

Matrice. Definicija i primjeri matrica. Operacije s matricama. Algebra matrica. Matrična jednadžba i inverzna matrica. Algebarske strukture. Blok matrice. Determinante. Definicija determinante. Svojstva determinanti. Determinante i inverzna matrica. Složenost algoritama. Opravdanje definicije determinante. Rang i inverz matrice. Elementarne transformacije i reducirani oblik matrice. Elementarne matrice. Ekvivalentne matrice. Rang i inverz matrice. Linearna nezavisnost vektora i rang matrice. Dodatni teoremi o rangu. Linearni sustavi.Gaussova metoda eliminacije. Homogeni sustavi. Nehomogeni sustavi. Cramerovo pravilo. Vektori. Operacije s vektorima. V3 je vektorski prostor. Koordinatni sustavi i kanonska baza. Skalarni umnožak. Vektorski umnožak. Mješoviti umnožak. Rastav vektora po bazi. Dvostruki umnožak. Točka, pravac i ravnina. Točka. Ravnina. Pravac. Međusobni položaj pravaca i ravnina. Vektorski prostori. Baza i dimenzija vektorskoga prostora. Promjena baze. Linearni operatori. Prikaz operatora. Promjena baze. slične matrice. Primjeri operatora u ravnini i prostoru. Algebra operatora. Minimalni polinom. Svojstveni vektori i svojstvene vrijednosti. Karakteristični polinom i svojstvene vrijednosti. Dijagonalizacija operatora. Matrične funkcije. Hamilton-Cayleyev teorem. Jordanova forma matrice. Solarni produkt. Dijagonalizacija simetrične matrice. Skalarni produkt. Gramm-Schmidtov postupak ortogonalizacije. Simetrične matrice. Ortogonalne matrice. Dijagonalizacija simetrične matrice. Kvadratne forme. Krivulje i plohe drugog reda. Kvadratna forma pridružena matrici. Pregled krivulja drugog reda. plohe drugog reda. Pozitivnost kvadratne forme.

953609830X

512

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr