Bagić Babac, Marina

Verification od dynamic epistemic properties in multi-agent systems = Verifikacija dinamičkih epistemičkih svojstava višeagentskih sustava : doctoral thesis = doktorska disertacija / Marina Bagić Babac ; [mentor Marijan kunštić] - Zagreb : M. Bagić Babac ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2009. - ix, 138 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

004.414*681.3

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr