Vuković, Igor

Metoda za procjenu parametara modela kvarova sa zajedničkim uzorkom u vjerojatnosnim sigurnosnim analizama : doktorska disertacija / Igor Vuković ; [mentor Vladimir Mikuličić] - Zagreb : I. Vuković ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2009. - vii, 186 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

004.056

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr