Tadić, Tihomir

Kvantizacija frekvencija spektralnih linija a adaptivnom koderu govornog signala s više brzina prijenosa primjenom modela s gaussovim mješavinama : magistarski rad / Tihomir Tadić ; [mentor Davor Petrinović] - Zagreb : T. Tadić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - x, 107 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

681.3.053 004.934

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr