Kordić, Mario

Analiza i optimizacija signalizacijskih procesa u mreži pokretnih komunikacija : magistarski rad / Mario Kordić ; [mentor Vjekoslav Sinković] - Zagreb : M. Kordić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - 126 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm + CD

Cilj magistarskog rada bio je obraditi tematiku analize i optimizacije signalizacijskih procesa u mreži pokretnih komunikacija. Prvi dio magistarskog rada donosi pregled povijesnog razvoja, tehnologija i arhitekture u mrežama pokretnih komunikacija. Opisana je arhitektura i sastavni dijelovi mreže pokretnih komunikacija s ciljem pojašnjenja komunikacijskih procesa. U nastavku rada značajan dio je posvećen tematici planiranja i projektiranja mreže. U primjeru koji je obrađen (u mreži jednog od mobilnih operatora) rezultati su pokazali da se ispravnim redizajnom mreže odnosno komunikacijskih veza može postići znatno efikasnije iskorištenje mreže kao i bolja funkcionalnost. Sama analiza i kasnija promjena određenih parametara, kao i filtracija signalizacijskih poruka znatno su poboljšale performanse mreže. Ključne riječi: analiza i optimizacija signalizacije, SS7, globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM, UMTS), pristupna pokretna mreža. The aim of the thesis was to process analysis and optimization topics signalization processes in a network of mobile communications. The first part provides an overview of the thesis of historical development, technologies and architectures in the networks of mobile communications. It describes the architecture and components of mobile communications network in order to clarify communication processes. In continuation of, a significant portion is devoted to themes of planning and designing networks. In the example it is processed (in one of the mobile network operator), results showed that the correct network redesign or communication links can achieve more efficient network utilization and better functionality. The analysis and subsequent changes in certain parameters, as well as filtration signalling messages, significantly improved network performance. Keywords: analysis and optimization of signaling, SS7, global system mobile communications (GSM, UMTS), mobile network access.

621.391 621.395 621.396 654.02

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr