Milokanović, Zoran

Skladištenje podataka u telekomunikacijskim poduzećima : magistarski rad / Zoran Milokanović ; [mentor Boris Vrdoljak] - Zagreb : Z. Milokanović ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - 100 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Bibliografija str. 81-82.

Ovaj rad daje pregled dimenzijskih modela podataka kojima se oblikuje skladište podataka za najvažnije telekomunikacijske procese. Objašnjeni su osnovni pojmovi skladištenja podataka te je ukazano na potrebu poboljšanja performansi upita korištenjem agregacijskih tablica. To je poslužilo kao osnova za izradu studijskog primjera za jedan konkretni telekomunikacijski proces. Radi se o dijelu skladišta podataka za uslugu kratkih poruka. Uz pomoć programske podrške izvedene kao korisničko sučelje izvršavaju se procedure kojima se dohvaćaju podaci iz transakcijskih sustava, transformiraju u pogodan oblik i učitavaju u skladište podataka. Ključne riječi · skladištenje podataka · dimenzijsko modeliranje · optimizacija performansi upita · metapodaci · usluga kratkih poruka · mrežna arhitektura · telekomunikacijski procesi The thesis offers an overview of dimensional data models used to design data warehouse for the most important telecommunications processes. Basic data warehousing terms are explained and the need for query performance improvement by using aggregate tables is indicated. This served as the basis for creating an example case study for specific telecommunications process, i.e. for a subset of the data warehouse dealing with short message service. Procedures used to extract data from transactional systems, to transform them into appropriate format and to load them into data warehouse are executed with the aid of software realised as user interface. Keywords · data warehousing · dimensional modeling · optimization of query performance · meta data · short message service · network architecture · telecommunications processes

621.39 004.62 658.5

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr