Dumić, Tamara

Analiza mehanizama oporavka od kvarova u mrežama s višeprotokolnom komutacijom označenih paketa : magistarski rad / Tamara Dumić ; [mentor Alen Bažant] - Zagreb : T. Dumić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Za većinu telekomunikacijskih usluga bitna je stalna dostupnost usluge što zahtjeva visoku raspoloživost korištene telekomunikacijske mreže. Današnje moderne jezgrene mreže temelje se na kombinaciji protokola IP i višeprotokolne komutacije označenih paketa (engl. Multiprotocol Label Switching, skraćeno MPLS). Jedna od najznačajnijih primjena MPLS-a je prometni inženjering (engl. Traffic Engineering, skraćeno TE) pomoću kojega je moguće ostvariti oporavak MPLS mreže od kvarova na granama mreže (linkovima) ili u čvorovima mreže (usmjerivačima). Zaštita prometa u MPLS mrežama temelji se na uspostavi rezervnih LSP-ova (engl. Label Switched Path) i može biti globalna ili lokalna. U ovom radu analizirani su postojeći mehanizmi oporavka prometa od kvara u MPLS mrežama. Korištena je programska podrška TOTEM (TOolbox for Traffic Engineering Methods) koja sadrži široki skup alata za ispitivanje mreža temeljenih na IP-u ili MPLS-u. U sklopu ovog rada TOTEM je proširen kako bi se postojeće implementirane tehnike oporavka prometa mogle primijeniti i za višeodredišni tip prometa te su analizirane tehnike oporavka višeodredišnog prometa od kvara u MPLS mrežama. Ključne riječi – IP; MPLS; prometni inženjering; LSP; TOTEM; LSP od točke prema većem broju točaka; višeodredišni promet; zaštita; obnavljanje; brzi oporavak prometa; otpornost mreže na kvarove Service availability is crucial for most telecommunication services which puts high demands for availability of the telecommunication network. Today’s modern core networks are based on IP protocol and Multiprotocol Label Switching (MPLS). MPLS can be used as an infrastructure to provide traffic engineering (TE) and fast reroute (FRR) capabilities. FRR enables fast protection for the traffic following link or node failures as it is based on establishing backup Label Switched Paths (LSPs) close to the point of failure. In this thesis, the existing protection and restoration mechanisms in MPLS have been studied and evaluated by using an open source TOolbox for Traffic Engineering Methods (TOTEM). Also, the existing implementation of protection mechanisms in TOTEM has been extended to support protection for point-to-multipoint (P2MP) traffic in MPLS networks. Keywords – IP; MPLS; Traffic engineering; LSP; TOTEM; P2MP LSP; multicast; protection; restoration; Fast reroute; network resiliency

621.39 004.7

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr