Kostanjčar, Zvonko

Model dvofaznog ponašanja u kompleksnim sustavima zasnovan na teoriji Gibbsovih stanja : doktorska disertacija / Zvonko Kostanjčar ; [mentor Branko Jeren] - Zagreb : Z. Kostanjčar ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - 115 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

004.03 336.7 519.2 519.7

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr