Petrić, Ana

Višeagentski sustav za trgovanje sadržajem višeatributnom aukcijom na tržištu elektroničkih komunikacija : doktorski rad / Ana Petrić ; [mentor Gordan Ježić] - Zagreb : A. Petrić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - xi, 153 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

004.03 004.78 654 658

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr