Rašeta, Davor

Neodređenost procjene niveliranog troška proizvedene energije u nuklearnoj elektrani : doktorski rad / Davor Rašeta ; [mentor Nikola Čavlina] - Zagreb D. Rašeta ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm + CD

Bibliografija: 111 - 114 str.

Sažetak. Procjena niveliranog troška proizvodnje električne energije je bitna za planiranje elektroenergetskog sustava. Pritom je potrebno procijeniti mnoge parametre, od kojih neki utječu na nivelirani trošak srednjoročno (trenutna cijena, financijski uvjeti), a neki dugoročno (gorivo). Uspoređena je neodređenost procjene tih parametara te niveliranog troška proizvedene energije u nuklearnoj elektrani sa neodređenostima odgovarajućih parametara i niveliranih troškova ostalih baznih elektrana, elektrana na ugljen i plin. Otkrivene se neke međuovisnosti među parametrima, posebno među trenutnim cijenama i cijenama goriva. Mnogi parametri srednje i visoko koreliraju sa cijenom nafte, uključujući i parametre za određivanje cijene nuklearnog goriva. Uključivanje međuovisnosti među parametrima je u većini slučajeva bitno. Posebno je bitno ako se uspoređuju samo pojedini parametri različitih tehnologija, na primjer, isplativost nuklearne elektrane i elektrane na plin u ovisnosti o cijeni plina i trenutnoj cijeni nuklearne elektrane. Današnje procjene kažu da su trenutne zalihe urana dostatne za oko sto godina rada pri današnjoj potrošnji. Identificirano je nekoliko metoda za povećanje trajanja zaliha urana. Sve te metode mogu znatno povećati cijenu nuklearnog goriva, ali to nema velikog utjecaja na nivelirani trošak proizvedene energije u nuklearnoj elektrani te je i u slučaju najvećeg očekivanog poskupljenja urana nuklearna elektrana još uvijek konkurentna elektrani na ugljen i elektrani na plin. Abstract. OBJECTIVE: Assessment of levelized cost of produced energy is important for power system planning. It is important to assess many parameters. Some of them are important in mid-term (overnight cost, financial conditions), and some in long-term (fuel costs). Those assessments have uncertainties. To properly assess levelized cost, uncertainties must be evaluated and compared across technologies. METHOD: Uncertainty of assessment of selected parameters and of levelized cost of produced energy in Nuclear Power Plant has been compared with uncertainties of corresponding parameters and levelized costs of produced energy from other base-load power plants, coal-fired and gas-fired power plants. RESULTS: Some correlations between parameters have been determined, especially between overnight costs, and between fuel costs. Many parameters have medium or high correlation with oil price, including parameters important for determining nuclear fuel price. Inclusion of those correlations is in most calculations important. It is especially important if only some parameters of different producing technologies are compared, like cost effectiveness of nuclear power plant and gas-fired power plant depending solely on overnight cost of nuclear power and gas cost. Recent projections put current uranium supply as enough for 100 years, if usage remains the same as today. Several methods for increased duration of uranium supply have been identified. All those methods can significantly increase nuclear fuel price, but its influence on levelized cost of produced energy from nuclear power plants is not very significant. CONCLUSION: Even with highest predicted rise in uranium costs nuclear power plant is still cost-effective compared to gas-fired and coal-fired power plants.

621

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr