Raos Jukić, Marijana

Upravljanje kompetencijama u programskom inženjerstvu za telekomunikacijsku domenu : magistarski rad / Marijana Raos Jukić ; [mentor Ignac Lovrek] - Zagreb : M. Raos Jukić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm + CD

Bibliografija: 93 - 98 str.

Sažetak. Zadatak ovog magistarskog rada je istražiti postupke upravljanja kompetencijama u okviru upravljanja znanjem u centrima za istraživanje i razvoj na području informacijske i komunikacijske tehnologije, te modele upravljanja kompetencijama prikladne za telekomunikacijsku domenu. Rad je podijeljen u pet osnovnih cjelina. U prvoj cjelini postavljeni su okviri pojmova kompetencija i znanja važni za kontekst ovog rada. Nakon toga, u drugoj cjelini, obrađeni su koncepti upravljanja kompetencijama i upravljanja znanjem, te njihovi odnosi. U toj cjelini pobrojani su i projekti i glavna istraživanja vezana za područje upravljanja kompetencijama, kao i izazovi koji se susreću prilikom uvođenja modela upravljanja kompetencijama i kako ih prevladati. U trećoj cjelini specificirani su osnovni elementi modela upravljanja kompetencijama. Nakon toga, u četvrtoj cjelini, predstavljen je model upravljanja kompetencijama korporacije Ericsson koji je osmišljen za vlastite korporacijske potrebe. Prve četiri cjeline čine teorijsku podlogu studijskom primjeru koji je razrađen u petoj cjelini. Studijski primjer predstavlja primjenu modela upravljanja kompetencijama za projekt „SMS over SGs“. Kroz studijski primjer verificiran je model upravljanja kompetencijama korporacije Ericsson. Abstract. This master thesis investigates and evaluates the competence management practices and models used by the research and development centers which develop solutions in the area of the information and communication technology. The results of the work are presented in five sections. In the first section the definitions of the terms competence and knowledge are given. In the second section competence management and knowledge management are discussed as well as the way they correlate. In this part of the thesis the main research projects related to competence management are listed as well as their results. The main elements of competence management models are specified in the third part of this thesis. Ericsson competence management model is presented in the fourth part. The case study that is based on the content of the first four sections makes the practical part of this thesis. Further on it is shown how the case study of the “SMS over SGs” project team was used to verify Ericsson competence management model.

004.414

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr