Jergović, Siniša

Poboljšanje zaštite elektroenergetskog sustava primjenom Rogowskijevog strujnog mjernog pretvornika : magistarski rad / Siniša Jergović ; [mentor Ante Marušić] - Zagreb : S. Jergović ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm + CD

Bibliografija: 131 - 134 str.

Sažetak. U radu su istražene mogućnosti poboljšanja zaštite elektroenergetskog sustava primjenom Rogowskijevih svitaka umjesto strujnih transformatora. Provedena je neposredna usporedba značajki Rogowskijevog svitka i strujnog transformatora, s naglaskom na njihov učinak na rad relejne zaštite. Detaljno su analizirane prilike u strujnom transformatoru i vladanje u uvjetima povećane primarne struje i posebno tijekom prijelaznih pojava u mreži. Simulacijom različitih pogonskih uvjeta kvalitativno je prikazan utjecaj različitih čimbenika na zasićenje magnetske jezgre strujnog transformatora, te na izobličenje sekundarne struje i točnost mjerenja. Također su opisane osnovne značajke numeričkih releja, uzrok osjetljivosti releja na izobličenu ulaznu struju, kao i njen utjecaj na rad relejne zaštite. Nadalje, opisan je princip rada Rogowskijevog svitka, problematika mjerenja malih struja, karakteristike i izvedbe Rogowskijevog mjernog pretvornika te sučelje sa relejem. U pretposljednjem poglavlju izvršena je usporedba značajki strujnog transformatora i Rogowskijevog mjernog pretvornika s naglaskom na značajke bitne za rad relejne zaštite. Na kraju su opisane izvedbe zaštite s Rogowskijevim svitkom, te su navedene mogućnosti poboljšanja naspram zaštita koje koriste konvencionalne strujne transformatore. Radi potvrde provedenih razmatranja izvršena je ugradnja Rogowskijevih svitaka u postrojenje, te simulirano više kvarova prilikom kojih su provedena mjerenja i praćen rad zaštite.

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr