Vodopija, Janko

Određivanje akustičke kvalitete sakralnih prostora : doktorska disertacija / Janko Vodopija ; [mentor Siniša Fajt] - Zagreb : J. Vodopija ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 151 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Na spor. nasl. str.: Determining acoustical quality of sacral spaces : doctoral thesis. - Doktorski rad izrađen je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na Zavodu za elektroakustiku

Bibliografija: str. 105-108. - Sažetak na eng. i hrv. - Kazalo oznaka: str. 149

Ova disertacija opisuje istraživanje akustike sakralnih prostora sa ciljem određivanja njihove akustičke kvalitete. Provedena su mjerenja objektivnih akustičkih parametara RT, EDT, C80, D50, TS i IACC, ispitivanja subjektivnih akustičkih parametara Odječnost prostora, Glasnoća, Intimnost, Čistoća, Zaokruženost, Tonski balans i Ukupni dojam, te mjerenja osnovnih arhitektonskih parametara sakralnih prostora obuhvaćenih istraživanjem. Korelacijom objektivnih i subjektivnih parametara utvrđena je međuovisnost i visok stupanj korelacije između objektivnih parametara RT, EDT, C80, D50 i subjektivnih parametara Intimnost, Čistoća, Tonski balans i Ukupni dojam. Predloženi su novi objektivni parametri specifičnog vremena odjeka RTS i specifičnog vremena ranog opadanja EDTS koji pokazuju višu korelaciju sa subjektivnim parametrima nego klasični objektivni parametri RT i EDT. Vrlo visoke korelacije i verificirani linearni regresijski modeli ostvareni sa subjektivnim parametrom Ukupni dojam omogućili su definiranje metode vrednovanja objektivnih akustičkih parametara sakralnih prostora. Predložene su četiri kategorije akustičke kvalitete sakralnih prostora koje se procjenjuju na osnovu ocjena subjektivnog parametra Ukupni dojam. Poznavanjem vrijednosti objektivnih akustičkih parametara, bilo izmjerenih ili proračunatih, moguće je ocijeniti subjektivnu akustičku kvalitetu izgrađenih sakralnih prostora bez potrebe za provođenjem ispitivanja subjektivnih parametara odnosno u fazi projektiranja procijeniti subjektivnu akustičku kvalitetu novih sakralnih prostora. - Ključne riječi: akustika sakralnih prostora, objektivni akustički parametri, subjektivni akustički parametri, akustička kvaliteta The dissertation describes the research into the acoustics of sacral spaces whose aim was to determine their acoustic qualities. The measurements of objective parameters RT, EDT, C80, D50, TS and IACC were carried out, followed by listening tests in order to rate the subjective parameters Reverberance, Loudness, Intimacy, Clarity, Balance and Overall Acoustic Impression. Also the basic architectural parameters were measured in all the churches included in this research. Through the correlation of objective and subjective parameters significant dependence and high correlation coefficients were determined between objective parameters RT, EDT, D50 and C80 and subjective parameters Intimacy, Clarity, Balance and Overall Impression. Two new objective parameters were proposed for the evaluation of acoustic properties – the specific RT (denoted as RTS) and specific EDT (denoted as EDTS). Both specific parameters show higher correlation coefficients with subjective parameters than the regular RT and EDT. Very significant correlation and verified linear regression models between objective parameters RTS, EDTS and C80 and subjective parameter Overall Impression have led to defining a method of evaluation of objective acoustic parameters of sacral spaces. Four categories of acoustic quality of sacral spaces are proposed based on the rating of the subjective parameter Overall Impression. This model enables us to assess the subjective acoustic quality of churches without the need to perform the listening tests, which is useful both in assessing the acoustic quality of existing churches and in the design of new sacral spaces. - Key words: church acoustics, objective parameters, subjective parameters, acoustic quality

534.8 726

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr