Dumić, Emil

Objektivna mjera kvalitete slike utemeljena na višerezolucijskoj analizi : doktorski rad / Emil Dumić ; [mentor Sonja Grgić] - Zagreb: E. Dumić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 160 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Na spor. nasl. str.: Objective image quality measure based on multiresolution analysis. - Doktorski rad je izrađen na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zavodu za radiokomunikacije

Bibliografija: str. 154-158. - Sažetak na eng. i hrv.

SAŽETAK: Objektivno vrednovanje kvalitete slike ima značajnu ulogu u različitim postupcima obrade slike i videosignala, kao što su kompresija, interpolacija, uklanjanje šuma u slici i slično, pri čemu se uspješnost pojedinog postupka obrade procjenjuje na temelju njegova utjecaja na kvalitetu slike. U radu je predložena nova mjera za objektivnu ocjenu kvalitete slike, koja se temelji na višerezolucijskoj analizi slike. Iskorištena su svojstva diskretne wavelet transformacije (DWT), te usmjerene piramidalne wavelet transformacije (SPWT), koja su po načinu analiziranja slike slična ljudskom vizualnom sustavu te su pogodna za ocjenu kvalitete slike. Wavelet dekompozicija računa se na različitim skalama, te se slika dijeli na koeficijente aproksimacije (na najnižoj frekvencijskoj skali), koeficijente frekvencijskih potpojaseva i koeficijente detalja (koeficijenti najviših frekvencija). Pomoću njih se računa nova mjera kvalitete slike IQM (Image Quality Measure), koja je definirana kao umnožak srednje vrijednosti kontrasta i strukture između svih apsolutnih vrijednosti potpojaseva originalne i izobličene slike, osim aproksimacijskih koeficijenata i koeficijenata detalja. IQM mjera je uspoređena s dvanaest postojećih objektivnih mjera koristeći novo napravljenu VCL@FER bazu slika te još šest drugih baza, te je ispitana korelacija sa subjektivnim ocjenama. Ispitana je i statistička značajnost razlika varijanci za svaku objektivnu mjeru i svaku bazu slika. Rezultati pokazuju da IQM mjera postiže najbolje rezultate korelacije sa subjektivnim ocjenama, te da nije ovisna o sadržaju ispitivane slike i vrsti izobličenja. - KLJUČNE RIJEČI: kvaliteta slika, diskretna wavelet transformacija, piramidalna wavelet transformacija, srednja iskustvena vrijednost, baza slika, SSIM

621.391.883 004.932

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr