Popović, Miroslav

Sinkronizacija potrošačkih programa : doktorski rad / Miroslav Popović ; [mentor Siniša Srbljić] - Zagreb : M. Popović ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 142 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Na spor. nasl. str.: Consumer program synchronization : doctoral thesis. - Doktorski rad izrađen je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave.

Bibliografija: str. 127-138. - Sažetak na eng. i hrv.

Programiranjem prilagodenim potrošacu uspostavljena je metodologija razvoja primjenskih programa prikladna za najširi krug korisnika racunala. Mogucnosti ostvarenja toka podataka i tijeka izvodenja koje potrošacima nudi paradigma programiranja prilagodenog potrošacu zadovoljavaju potrebu samostalne izgradnje situacijski uvjetovanih te navikama poosobljenih potrošackih programa, ali je sinkronizaciju situacijskih i poosobljenih potrošackih programa potrebno omoguciti proširenjem osnovne paradigme. U okviru doktorskog rada, metodologija programiranja prilagodenog potrošacu proširena je elementima za programiranje sinkronizacije potrošackih programa. Definirana su nacela oblikovanja mehanizama sinkronizacije s mogucnošcu istodobne primjene u društvenim mrežama, potrošackim programima i programskim sustavima. Primjenom tih nacela, oblikovana su tri sinkronizacijska mehanizma za potrošacko programiranje. Definirana nacela oblikovanja i izgradeni sinkronizacijski mehanizmi vrednovani su ispitnim postupkom. Ispitana je i usporedena usvojivost predloženih potrošacu prikladnih sinkronizacijskih mehanizama i postojecih programskom inženjeru prikladnih sinkronizacijskih mehanizama te je pokazana veca razina usvojivosti potrošackih mehanizama u odnosu na postojece mehanizme namjenjene programskom inženjeru. - Ključne riječi: Programiranje prilagodeno potrošacu, društvena sinkronizacija, društvene mreže, sinkronizacija potrošackih programa, usvojivost sinkronizacijskih mehanizama, postupak ispitivanja usvojivosti Consumer programming paradigm introduces new methodology for application development that is suitable to the widest range of computer users. Support for expressing control and data flow provided by consumer programming methodology satisfies the need for development of situational and personalized consumer programs, but synchronization of such programs requires an extension of basic paradigm. In this thesis, consumer programming methodology is extended with elements for programming synchronization of consumer programs. Principles for design of synchronization mechanisms suitable for mutual application in consumer social networks, consumer programs, and engineered software systems are defined. Based on these design principles, three types of consumer oriented synchronization mechanisms are developed. Defined design methodology and developed synchronization mechanisms are verified by analyzing results of a measurement study. The study measures and compares learnability of proposed consumer synchronization mechanisms with learnability of existing software engineering synchronization mechanisms. Consumer oriented synchronization mechanisms proved more appropriate for consumer program development if compared to traditional synchronization mechanisms used in software engineering. - Keywords: Consumer programming, social synchronization, social networks, consumer program synchronization, learnability of synchronization mechanisms, learnability measurement

004.451.23 004.42

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr