Plašć, Velimir

Usporedba metoda mjerenja akustičkih značajki prostora : magistarski rad / Velimir Plašić ; [mentor Hrvoje Domitrović] - Zagreb : V. Plašić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - iv, 208 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen u Zavodu za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Bibliografija: str. 199-204. - Kazalo oznaka: str 203-204. - Sažetak na eng. i hrv.

Provedena je usporedba simulacije i mjerenja akustičkih značajki prostora, za različite konfiguracije mjernog lanca i za različite metode mjerenja. Simulacija je provedena za različite zadane redove refleksije zvuka i duljine trajanja simulirane zvučne zrake. Mjerenja su provedena sa pet metoda. Za akustički male prostore simulacija može dati tek orijentacijske vrijednosti. Metode mjerenja dale su rezultate koji se u načelu dobro poklapaju, uz neka odstupanja. Najboljom se pokazala metoda mjerenja primjenom kontinuirano logaritamski promjenljivih sinusoidalnih tonova jer je, uz dobro poklapanje rezultata, postigla najbolji omjer signal-šum. - KLJUČNE RIJEČI: akustika prostora, usporedba akustičkih metoda mjerenja Comparison between simulation and measurement of room acoustic parameters was made. Different configurations of measuring chain and different measuring methods were used. Simulation was made for different orders of reflection of sound waves and different time frames. Measurements was made for five different methods. For acousticaly small rooms simulations can give only orientational values. Measurement methods gave results that get along good, with some small deviations. The best method was shown to be logarithmic sweep because it also had the best signal-to-noise ratio. - KEY WORDS: room acoustics, comparison of room-acoustic measuring methods

534.84 534.6 004.94

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr