Valenteković, Igor

Kvaliteta podataka u skladištu podataka informacijskog sustava poduzeća : magistarski rad / Igor Valenteković ; [mentor Zoran Skočir] - Zagreb : I. Valenteković ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen u Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Bibliogrfaija: str. 84-85. - Sažetak na eng. i hrv.

Ovaj rad daje uvid u utjecaj kvalitete podataka na skladišta podataka te na izradu izvještaja i poslovne analize. Namjera rada je uputiti na važnost postojanja sustava za kontrolu kvalitete podataka kojima se postiže mogućnost praćenja i utjecaja na razinu kvalitete podataka. Prikazano je rješenje takvog sustava koji je razvijen koristeći već postojeću infrastrukturu i tehnologije sustava za skladištenje podatka (Oracle Workflow, PL/SQL, OBIEE). Dan je poseban osvrt na sam model te je opisan način na koji funkcionira logika kontrole kvalitete podataka. Osim toga opisan je način na koji se rezultati kontrola kvalitete podataka prezentiraju korisnicima u cilju što bolje pomoći njihovu ispravljanju. - KLJUČNE RIJEČI: Skladište podataka, Kvaliteta podataka, PL/SQL, OBIEE, Oracle Workflow This thesis provides insight into the data quality influence at the data warehouse and at the generation of reports and business analysis. Intention of the thesis is to emphasize the importance of existence of the Data Quality Control System to achieve tracking ability and to influence the level of quality of data. Solution of such system is shown using the existing infrastructure and Data Warehousing System technology (Oracle Workflow, PL/SQL, OBIEE). A special emphasis is given to the model itself and the data quality control logic is described, as well. Besides the way to present the data quality control results to the users is described with the goal of providing the utmost help to data correction. - KEYWORDS: Data Warehouse, Data Quality, PL/SQL, OBIEE, Oracle Workflow

004.65 004.05

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr