Debogović, Tomislav

Dynamic beamwidth control in partially reflective surface antennas : doctoral thesis / Tomislav Debogović ; [mentor Juraj Bartolić] - Zagreb : T. Debogović ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 201 str. : graf. prikazi, tablice ; 30 cm + CD

This Thesis was made at the University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Department of Wireless Communications, and the Technological Centre of Telecommunications of Catalonia, Spain. - Na spor. nasl. str. tekst naslova na hrv.: Dinamičko upravljanje širinom glavne latice kod antena s djelomično reflektirajućom površinom

Bibliografija: str. 173-176. - Kazalo kratica i oznaka: str. 177-180. - Sažetak na eng. i hrv.

In this work, a novel class of antennas, namely the partially reflective surface (PRS) antennas with dynamic beamwidth control, is investigated. It was found that the dynamic beamwidth control can be achieved by embedding varactor diodes or RF-MEMS switches in a PRS. These elements enable variation of the PRS reflection coefficient, which in turn causes directivity and beamwidth of the antenna to change. A mathematical model sufficient for a good definition of the antenna properties and requirements on the antenna design is developed. A number of specific types of reconfigurable PRS antennas are studied and validated using a full-wave simulator. For the purpose of the efficient full-wave analysis, a modelling procedure is developed. The procedure yields accurate results obtained in a short period of time. Using the modelling procedure, array-fed PRS antennas with scanning capability and bandwidth enlargement strategies are explored. Finally, theoretical key results are confirmed by measurements. - KEYWORDS: partially reflective surface (PRS), reconfigurable antenna, beamwidth, Fabry-Perot antenna, zoomable antenna, varactor diode, RF-MEMS U ovom je radu istražen jedan novi tip antena. To su antene s djelomično reflektirajućom površinom koje imaju mogućnost dinamičkog upravljanja usmjerenošću, odnosno širinom glavne latice. Spomenuto dinamičko upravljanje postiže se ugradnjom kapacitivnih dioda ili RF-MEMS prekidača u strukturu djelomično reflektirajuće površine. Promjena napajanja tih elemenata uzrokuje promjenu koeficijenta refleksije djelomično reflektirajuće površine, što u konačnici rezultira promjenom usmjerenosti i širine glavne latice antene. U radu je predstavljen matematički model koji s dovoljnom točnošću predviđa kritične značajke i s pomoću kojega se lako mogu definirati glavni zahtjevi na konstrukciju ovakvih antena. Pomoću punovalnog simulatora je proučavan i evaluiran određeni broj antena s upravljanjem širinom glavne latice. U svrhu učinkovite punovalne analize razvijen je i postupak modeliranja djelomično reflektirajuće površine koji se zasniva na supstituciji ekvivalentnom uniformnom površinom. Taj je model onda korišten i za dodatna istraživanja, kao što su mogućnost zakretanja glavne latice antene te proširenje frekvencijskog pojasa. Konačno, glavni teorijski rezultati su potvrđeni mjerenjima. - KLJUČNE RIJEČI: djelomično reflektirajuća površina (DRP), rekonfigurabilna antena, širina glavne latice, Fabry-Perot antena, zumirajuća antena, kapacitivna dioda, RF-MEMS


Disertacija na engleskom jeziku.

621.396.677

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr