Županić, Boris

Analiza utjecaja uvođenja pristupne tehnologije četvrte generacije na komutacijski dio jezgrene mreže mobilnog operatora : magistarski rad / Boris Županić ; [mentor Dina Šimunić] - Zagreb : B. Županić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 120 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Magistarski rad izrađen je u Zavodu za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografija: str. 112-114. - Kazalo kratica: str. 115-117. - Sažetak na eng. i hrv.

Uvođenje pristupne tehnologije četvrte generacije pred mobilne operatore postavlja nove izazove. U ovom radu analiziran je utjecaj nove pristupne tehnologije na komutacijski dio jezgrene mreže mobilnih operatora. U zadnje vrijeme na tržištu je prisutan trend migracije govorne usluge prema paketskoj domeni (VoIP), a nova pristupna tehnologija omogućit će takav trend i kod mobilnih operatora (VoLTE), gdje on do sada nije bio izražen. To će dovesti do smanjenja prometa u komutacijskom dijelu mreža, te povećanja u paketskom. Rezultat toga je smanjenje broja čvorova i prijenosnog kapaciteta u komutacijskom dijelu mreže postojećih mobilnih operatora, što je simulirano programskim alatom za dimenzioniranje čvorova CANDI na pretpostavljenom modelu mreže. U radu su također opisane osnovne značajke EPS arhitekture – jezgrene mreže četvrte generacije, načini povezivanja EPS arhitekture s postojećom jezgrenom mrežom, mehanizmi osiguravanja kontinuiteta govornog poziva između različitih pristupnih tehnologija te sučelja i protokoli koji se pri tome koriste. - Uvođenje pristupne tehnologije četvrte generacije pred mobilne operatore postavlja nove izazove. U ovom radu analiziran je utjecaj nove pristupne tehnologije na komutacijski dio jezgrene mreže mobilnih operatora. U zadnje vrijeme na tržištu je prisutan trend migracije govorne usluge prema paketskoj domeni (VoIP), a nova pristupna tehnologija omogućit će takav trend i kod mobilnih operatora (VoLTE), gdje on do sada nije bio izražen. To će dovesti do smanjenja prometa u komutacijskom dijelu mreža, te povećanja u paketskom. Rezultat toga je smanjenje broja čvorova i prijenosnog kapaciteta u komutacijskom dijelu mreže postojećih mobilnih operatora, što je simulirano programskim alatom za dimenzioniranje čvorova CANDI na pretpostavljenom modelu mreže. U radu su također opisane osnovne značajke EPS arhitekture – jezgrene mreže četvrte generacije, načini povezivanja EPS arhitekture s postojećom jezgrenom mrežom, mehanizmi osiguravanja kontinuiteta govornog poziva između različitih pristupnih tehnologija te sučelja i protokoli koji se pri tome koriste. Introduction of the long term evolution technology brings new challenges for the mobile operators. In this work the impact of this new access technology on mobile operator's circuit-switched core network has been analyzed. Lately, there is a clear market trend of migration of the voice services towards the packet switched domain (VoIP) and a new access technology will bring this trend to the mobile operators as well (VoLTE), where it was not present before. This will lead to the reduction of traffic in the circuit switched part of the network and increase of traffic in the packet switched part. As a result, a reduced number of nodes would be needed in the CS core network together with a reduced transmission capacity. This has been simulated by the CANDI tool, the node dimensioning tool, on the assumed model network. In this work the basic characteristics of the EPS architecture – fourth generation core network, has been also described, as well as a ways of interconnection between EPS architecture with the existing core networks, principles of assurance of the voice call continuity between different access technologies, together with interfaces and protocols used in order to achieve that. KEY WORDS: LTE, SAE, EPC, VoIP, VoLTE, circuit switched core network, paket switched core network, 3GPP R4

621.396

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr