Međimorec, Damjan

Tranzit na otvorenom tržištu električne energije : magistarski rad / Damjan Međimorec ; [mentor Zdravko Hebel] - Zagreb : D. Međimorec ; Fakulteta elektrotehnike i računarstva, 2011. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Bibliografija: str. 51-54. - Kazalo oznaka: str. 55-57. - Sažetak na eng. i hrv.

Nakon desetogodišnjih privremenih rješenja za međukompenzacije dijela troškova između operatora prijenosnih sustava nastalih uslijed prihvata tranzita tržišnih sudionika (poznatih pod kraticom ITC) danas je u primjeni ustroj zasnovan na odredbama relevantnih propisa EU. Promjene u tom proteklom razdoblju imale su za cilj smanjivanje troškova tranzita trgovcima električne energije, kako bi se tim dodatnim poticajem za prekograničnu trgovinu ubrzala integracija europskih tržišta električne energije, a uz istovremeno omogućavanje što pravičnije naknade operatorima prijenosnih sustava putem čijih mreža se tranziti realiziraju. Aktualni ustroj kao obračunski element za nadoknadu relevantnih infrastrukturnih troškova koristi ostvarene prekogranične tokove, a za nadoknadu gubitaka uzrokovanih tranzitima tzv. metodu WWT (sa i bez tranzita). Dan je povijesni usporedni pregled metoda za obračun tranzita električne energije od razdoblja prije otvaranja tržišta električne energije do aktualnog stanja, uključujući i očekivani budući razvoj predmetnih metoda. Obrađen je i proces otvaranja tržišta električne energije od nacionalne razine do europske razine uz pregled relevantnih propisa, kao i glavnih čimbenika. Analizirane su uzročno-posljedične veze tog procesa s primjenom metoda za obračun odnosno međukompenzaciju tranzita električne energije, uz osvrt na upravljanje zagušenjima kao glavnog aktualnog pokretača integracije ne samo nacionalnih nego i regionalnih tržišta električne energije. - KLJUČNE RIJEČI: međukompenzacija i obračun troškova tranzita, otvoreno tržište električne energije, operator prijenosnog sustava After ten years of temporary solutions for compensation for the costs of hosting cross-border flows of electricity (under abbreviation ITC) today is in implementation ITC mechanism for the first time based directly on the stipulations of relevant EU regulation. Changes done in the meantime were aiming at reducing transit costs for electricity traders, in order to facilitate European electricity markets integration with this additional trigger for cross-border trade, at the same time enabling as fair as possible compensation of transmission system operators which networks are hosting transits. Actual mechanism uses realised cross-border flows as a basis for calculating compensation for the costs of making infrastructure available to host cross-border flows of electricity, while for the compensation of losses incurred on national transmission systems as a result of hosting cross-border flows of electricity so called WWT (with and without transits) method is used Comparative historical review is given for transit compensation methods from before market opening until today, including expected future development of this issue, relevant framework and main players. Interdependence of market opening with implementation of ITC mechanisms are analysed as well as with congestion management being main driver for actual integration of national and regional electricity markets in Europe. - KEYWORDS: compensation for the costs of hosting transits, open electricity market, transmission system operators

620.9:339.1

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr