Zidar, Damir

Analiza aktivne superluminalne prijenosne linije temeljene na negativnim kondenzatorima : magistarski rad / Damir Zidar ; [mentor Silvio Hrabar] - Zagreb, D. Zidar ; Fakultet elektrotehnike i računarstva : 2011. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm + CD

Naslov nad sažetkom na eng. jeziku: Analysis of active superluminal transmission line based on negative capacitorsBibliografija: str. 83-84. - Sažetak na eng. i hrv. jeziku. - Životopis

SAŽETAK: U ovome radu analizirana je stabilnost nedavno predloženih ne-Fosterovih ultra-širokopojasnih superluminalnih ENZ prijenosnih linija temeljenih na negativnim kapacitetima. Analiza je načnjena u vremenskoj domeni i ona uzima u obzir i prijelaznu pojavu kao i stacionarno stanje. Rezultati analize pokazuju da, suprotno uobičajnom mišljenju, kriterij stabilnosti ne ovisi samo o negativnom kondenzatoru nego i o elementima vanjske pasivne mreže. Uprkos tome, pokazano je da je moguće osigurati stabilan rada superluminalne linije ako je ona prilagođena. Posebno je pokazano da nesavršenosti negativnog kondenzatora uzrokuju kompleksni karakter karakteristične impedancije linije (odnosno metamterijala) što ima direktan utjecaj na prilagođenje i stabilnost cijelog sustava. Rezultati analize uspoređeni su s prethodno objavljenim eksperimentalnim rezultatima, i uočeno je dobro slaganje. - KLJUČNE RIJEČI: Ne-Fosterova mreža, Negativni kondenzator, Superluminalna propagacija, Aktivni metamaterijal, Kauzalnost ABSTRACT: In this thesis stability of recently proposed Non-Foster ultra-wide band superluminal ENZ transmission lines based on negative capacitors was analyzed. Analysis was made in time domain considering both transition and steady states. Results show that, opposite to common opinion, stability criteria depends not only on negative capacitor, but on passive elements of network as well. Despite this, it is shown that is possible to ensure stability of transmission line if it's matched. It is particularly shown that negative capacitor's imperfections causes complex character of transmission line (metamaterial) impedance, which directly affects matching and stability of a complete system. Analysis results were compared with previously published experimental results showing good correspondence. - KEY WORDS: Non-Foster network, negative capacitor, superluminal propagation, active metamaterial, causality

621.372.2.011.716+621.319.4.016.35 537

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr