Franković, Valdi 2011

Upravljanje mlinovima ugljena u termoelektranama na ugljen : magistarski rad / Valdi Franković ; [mentor Ivan Petrović] - Zagreb : V. Franković ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 84 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Bibliografija: listovi 75-78. - Kazalo simbola: listovi 80-82. - Sažetak na eng. i hrv.

U radu su analizirani različiti modeli procesa mljevenja u mlinovima za ugljen razvijeni u svrhu povećanja fleksibilnosti pogona termoenergetskog bloka. Matematički modeli temelje se na masenim i energetskim bilancama pojednostavljenim u svrhu primjene u regulacijskom sustavu bloka, a njihov doprinos poboljšanju kvalitete pogona u pravilu se dokazuje simulacijom. Analizom odabranih pogonskih situacija u TE Plomin II razmotrena je mogućnost izvođenja matematičkih modela i njihove primjena na različitim razinama regulacijskog sustava. Rezultati analize doprinose boljem razumijevanju očekivanih izmjena strukture i parametara regulacijskog sustava mlina. - KLJUČNE RIJEČI: termoenergetski blok, mlinovi za ugljen, matematički model, upravljanje. - Various models of coal grinding process in coal mils developed in order to increase flexibility of thermal power plant have been analysed and compared. Contribution of implementation of mathematical models, based on mass and energy balances and simplified in order to be implemented in plant control system, has been regularly illustrated by simulation. Possibility of mathematical model derivation and application at different levels of plant control systems have been performed using typical operating cases in thermal power plant Plomin II. Analysis’ results contribute to better understanding of expected parameters and structural changes of coal mill control system. - KEYWORDS: thermal power plant, coal mills, mathematical models, control

681.5 621.311.22 622.73

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr