Vidak, Sven

Otkrivanje teksta neprimjerenog sadržaja postupcima strojnog učenja : završni rad / Naslov na engleskom: Offensive Text Detection using Machine Learning Methods Sven Vidak ; [mentor Jan Šnajder]. - Zagreb, S. Vidak, 2014. - 32 str. ; 30 cm + CD-ROMSažetak na hrvatskom: Razvoj interneta doprinio je bržoj i učikovitijoj komunikaciji, ali je zbog anonimnosti koju nudi korisnicima također povećao broj nepoželjnih aktivnosti. Cilj je takvu aktivnost u potpunosti spriječiti ili barem minimizirati kako bi korištenje interneta bilo što ugodnije. U okviru ovog rada proučeni su postojeći postupci za klasifikaciju teksta koji se danas standardno primjenjuju u radovima vezanim za to područje. Prikupljena je velika količina podataka koja je tada obrađena te su implementirani neki od najčešće korištenih algoritama strojnog učenja koji se koriste za klasifikaciju teksta. Rezultati koji su dobiveni na temelju skupljenih podataka nisu niti blizu očekivanih te je stoga razmotreno nekoliko načina kojima bi se rezultati mogli poboljšati. Sažetak na engleskom: With an increasing number of users who use internet on a daily basis, offensive content on many pages became a big issue. Offensive text detection is a useful technique that aims to prevent
offensive content from being posted on pages we visit every day. This thesis gave an overview on some of the existing algorithms in the field of a text classification, collect reasonably large amount of raw data, preprocessed it and implemented some of the most commonly used algorithms that are used in modern text classification. Results obtained using collected and preprocessed data were not even close to those we expected so we considered many other possibilities and methods that could perhaps improve the results.

obrada prirodnog jezika nadzirano strojno učenje algoritmi učenja klasifikacija teksta natural language processing supervised machine learning learning algorithms text classification

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr