Marjanović, Martina

Energy-efficient mobile crowd sensing in the Internet of things domain : doctoral thesis / Martina Marjanović ; mentor Ivana Podnar Žarko - Zagreb : M. Marjanović ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2018 - xii, 159 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm + CD

Bibliografija str. 133-147.

Mobile Crowd Sensing (MCS) is a new paradigm that empowers ordinary citizens to collectively sense the environment by using their mobile devices and share data of common interest. Since MCS applications can cause significant energy consumption and quickly drain user's battery, it is vital to achieve energy-efficient sensing and data transmission from mobile devices to the cloud so that valuable data is collected when it is indeed required by an MCS service. In this thesis we first provide a comprehensive overview of existing MCS applications, identify their unique features and define a functional MCS architecture which is mapped to existing IoT reference architectures. Then, we propose a mathematical model for MCS that describes the basic crowd sensing interactions. The proposed model is used to define the algorithms for energy-efficient data acquisition in both centralized and decentralized MCS systems. In particular, we present a centralized MCS ecosystem which utilizes a quality-driven sensor management function to continuously select the k-best workers for a predefined sensing task in the area of interest. The algorithm is designed to obviate redundant worker activity and consequently reduce overall system energy consumption. Our results show that by using the proposed algorithm the overall energy consumption for an MCS task can be significantly reduced if compared to a baseline approach which acquires all generated sensor data. Next, we propose a hierarchical MCS ecosystem which assumes the usage of edge computing resources to decentralize MCS services and improve their performance. The proposed architecture allows users to autonomously decide when to contribute data to the edge MCS service by using a Bloom filter structure. Finally, we extensively evaluate the proposed decentralized algorithm by using a real data set containing crowd sensed data. Our analysis shows that a Bloom filter structure is indeed applicable for MCS and its usage can greatly reduce energy consumption in decentralized MCS environment.
Keywords: mobile crowd sensing, MCS formal model, energy-efficient data transmission, QoS Manager, Mobile Edge Computing, Bloom filter, decentralized algorithm for MCS
koja omogućava običnim građanima da zajednički prikupljaju i dijele podatke o svojoj okolini koristeći pokretne uređaje. Budući da takve aplikacije mogu uzrokovati značajnu potrošnju energije i brzo isprazniti baterije na pokretnim uređajima i senzorima, potrebno je postići energetski-učinkovito prikupljanje i prijenos podataka s pokretnih uređaja do poslužitelja u računalnom oblaku kako bi se prikupili samo oni podaci koji mogu donijeti dodatnu vrijednost za krajnjeg korisnika. U ovom radu dan je sveobuhvatan pregled postojećih usluga u području skupnog opažanja okoline, identificirane su njihove jedinstvene značajke i definirana je generička funkcijska arhitektura koja je potom preslikana na relevantne referentne arhitekture u području Interneta stvari. Potom je predložen formalni model za MCS koji koristi notaciju teorije skupova u definicijama i opisu svojstava sustava. Predloženi model koristi se za definiranje algoritama za energetski-učinkovito prikupljanje podataka u centraliziranim i decentraliziranim sustavima za skupno opažanje okoline. Prvo je predstavljen algoritam pogodan za centralizirane sustave gdje koordinator smješten u računalnom oblaku upravlja cjelokupnim procesom prikupljanja podataka kontinuirano odabirući k-najboljih korisnika koji mogu izvršiti zadatak u nekom području. Algoritam je dizajniran kako bi minimizirao redundantne aktivnosti mjernih čvorova i smanjio ukupnu potrošnju energije u sustavu. Rezultati pokazuju da se korištenjem predloženog algoritma može značajno smanjiti ukupna potrošnja energije u usporedbi s rješenjem temeljnom na periodičkom prikupljanju podataka. Zatim je predstavljen algoritam pogodan za distribuirane sustave za skupno opažanje okoline u pokretu koji koriste računalne resurse na rubu mreže kako bi se decentralizirale usluge za MCS i poboljšala njihova izvedba. Predloženi algoritam omogućuje korisnicima da autonomno i informirano odlučuju kada će prikupljati i prenositi podatke koristeći strukturu podataka Bloom filtra. Naposljetku je dana iscrpna evaluacija predloženog rješenja na stvarnom skupu podataka. Rezultati pokazuju da je Bloom filter doista primjenjiv za MCS te da njegova upotreba može uvelike smanjiti potrošnju energije u decentraliziranom okruženju.
Ključne riječi: skupno opažanje okoline u pokretu, formalni model za skupno opažanje okoline u pokretu, energetski učinkovit prijenos podataka, upravitelj kvalitetom usluge, računarstvo na rubu mreže, Bloom filter, decentralizirani algoritam

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr