Matematička analiza 2 : funkcije više varijabla / Andrea Aglić Aljinović... [et al.]. - 1. izd. - Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, ZPM, 2019. - 156 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis .

Bibliografija: str.[155].

Funkcije više varijabla.
Diferencijalni račun funkcija više varijabla I.
Diferencijalni račun funkcija više varijabla II.
Diferencijalni račun funkcija više varijabla III. Ekstrami funkcija više varijabla.

9789531975445

517.5(075.8) (075.8)

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr