Višić, Ivan

Detekcija gubitka sinkronizma hidrogeneratora izravnim mjerenjem kuta opterećenja : doktorski rad / mentor Ante Marušić - Zagreb : I. Višić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2020. - i, 95 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. + CD-ROM

Bibliografija str. 82-85.

U doktorskom radu predložen je algoritam zaštite od gubitka sinkronizma hidrogeneratora na temelju izravnog mjerenja kuta opterećenja generatora. Zadatak te zaštite je izolirati asinkrona područja prilikom većih poremećaja u elektroenergetskom sustavu prije nego dođe do oštećenja generatora i daljnjih ispada u sustavu.Za potrebe ispitivanja predloženog modela implementirana je razvojna okolina koja se sastoji od sklopovske opreme i programa. Ispitivanje funkcionalnosti algoritma za izravno mjerenje kuta opterećenja provedeno je u stvarnom okruženju na hidrogeneratoru dok je algoritam za detekciju gubitka sinkronizma ispitan u laboratorijskom okruženju. Osim toga, za potrebe primjene kuta opterećenja generatora u drugim sustavima, analizirana je i mogućnost publiciranja kuta opterećenja na procesnu komunikacijsku mrežu primjenom norme IEEE C37.118 za sinkrofazorska mjerenja. U radu su prikazani rezultati publiciranja kuta opterećenja na komunikacijsku sabirnicu primjenom te iste norme.
U doktorskom radu dani su sljedeći očekivani znanstveni doprinosi:
• metoda izravnog mjerenja kuta opterećenja u realnom vremenu s istovremenim publiciranjem na procesnu komunikacijsku mrežu,
• model detekcije gubitka sinkronizma generatora na osnovi izravnog mjerenja kuta opterećenja.
Cilj kod budućih istraživanja je analiza mogućnosti primjene kuta opterećenja generatora u aplikacijama za analizu i očuvanje stabilnosti sustava. Također, jedan od ciljeva daljnjih istraživanja je poboljšanje algoritma za detekciju gubitka sinkronizma generatora definiranog u ovom radu.
Ključne riječi:
Stabilnost elektroenergetskog sustava (EES), sinkroni hidrogenerator, kut rotora, kut
opterećenja, gubitak sinkronizma, ispad iz koraka generatora, sinkrofazorska mjerenja
When the loss of synchronism occurs the asynchronous areas must be isolated before the generator is damaged and other outages start occurring all over the system. A new model for hydro generator loss of synchronism protection based on direct load angle measurement is proposed in the doctoral thesis. The real time load angle measurement has been implemented in the proposed loss of synchronism detection model. The functional testing of load angle measurement algorithm was conducted in the real environment on a hydrogenerator while testing of proposed loss of synchronism detection model has been performed on the testing environment in the laboratory. The possibility of load angle publication on the communication bus using IEEE C37.118 standard for synchrophasor measurement has been analyzed for the purpose of using this angle in the other systems. The developed functionality has been tested in the real conditions and the results are presented in the thesis.
The following expected scientific contributions are presented in this doctoral thesis:
• the real time load angle measurement method with the simultaneous publication on the communication network,
• the hydro generator loss of synchronism detection model based on the direct load angle measurement.
The possibility of load angle publication on the communication network opens the perspectives of hydro generator load angle usage for power system stability protection and analysis. The improvement of proposed loss of synchronism detection algorithm is one of research tasks for the future.
Keywords:
Power system stability, Synchronous hydro generator, Rotor angle, Load angle; Loss of
synchronism, Generator out of step, Synchrophasor measurement

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr