Normal view MARC view ISBD view

Nizovi kružnih valovodnih antena na sfernim strukturama : doktorska disertacija / Slavko Rupčić ; [mentor Zvonimir Šipuš]

By: Rupčić, Slavko.
Contributor(s): Šipuš, Zvonimir [ths].
Material type: TextTextPublisher: Zagreb : S. Rupčić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2009Description: 184 str. : graf. prikazi, formule... ; 30 cm. + CD.Summary: Konformni antenski nizovi, odnosno konformne antene su nizovi koji se prilagoðavaju podlozi na koju su postavljene. Kao antenski elementi konformnih nizova u mikrovalnom frekvencijskom podruèju èesto se koriste otvori na konformnoj strukturi. Valovodom pobuðeni otvori su poznati po velikoj širini glavne latice, simetriènom polju kod antenskog skeniranja, dobrom prilagoðenju impedancije (admitancije) te karakteristici ponašanja visokopropusnog filtra (zbog graniène frekvencije valovodnih modova). Veliki kut skeniranja uz dovoljno male dimenzije jedna su od važnijih karakteristika konformnih nizova s otvor antenama. U radu su teoretski analizirani i eksperimentalno izmjereni su bitni parametri antenskih nizova na sfernoj podlozi pri èemu su kao elementarne antene korišteni valovodi kružnog popreènog presjeka. U svrhu analize razvijen je teorijski model, odnosno numerièka metoda zasnovana na numerièkom rješavanju integralne jednadžbe za magnetsko (elektrièno) polje primjenom metode momenata. Spektralnom metodom je trodimenzionalni problem transformiran u spektar jednodimenzionalnih problema, što je znatno pojednostavilo i ubrzalo rješavanje analiziranih problema. Pri izraèunu parametara niza korištene su Greenove funkcije za sferne strukture u spektralnoj domeni. Na temelju razvijene metode analize izraðen je raèunalni program za izraèun ulazne admitancije, sprege izmeðu valovoda na sferi te dijagrama zraèenja (i polarizacije) valovodnih antenskih nizova na sfernoj podlozi. Da bi se pri izraèunu sprege izbjegli numerièki problemi, uvedene su modificirane vektor-Legendreove transformacije i normalizirani Legendreovi polinomi. Osim toga, pri izraèunima su korišteni asimptotski izrazi za Besselove i Hankelove funkcije. Pri izraèunu sprege uvedena je nova metoda kod koje su, korištenjem analogije sa metodom potencijala te adicionog teorema za sferne harmonike, odreðeni izrazi za ekvivalentne struje u spektralnoj domeni na otvoru valovoda. Ovom metodom je znaèajno smanjeno vrijeme za izraèun koeficijenata sprege. Utjecaj zakrivljenosti podloge na parametre antene razmatran je izraèunom svih bitnih parametara valovodnog antenskog niza na sferi (ulazna admitancija, koeficijenti sprege, meðuadmitancija i dijagramim zraèenja) i usporedbom istih za razlièite radijuse sferne podloge. Teorijski model je verificiran izveden korištenjem mjerenih rezultata iz dostupne literature te mjerenjem na izvedenim laboratorijskim modelima (dva planarna i dva sferoidalna modela). Na oba laboratorijska modela naèinjena su mjerenja sprege i dijagrama zraèenja. Ova mjerenja nisu izvedena u bezjeènoj komori, što je rezultiralo na pojavom neželjenih reflektiranih valova, a time i odstupanjima i valovitosti u izmjerenim karakteristikama antene. U svim izmjerenim sluèajevima postignuto je dobro poklapanje izraèunatih i izmjerenih rezultata, èime je potvrðena ispravnost teorijskog modela i prema njemu izvedenog raèunalnog programa. Ključne riječi: konformne antene valovodne antene antenski nizovi otvor antena numerièke metode spektralna metoda metoda momenata sprega izmeðu antenskih elemenata meðuadmitancija sferni antenski nizoviSummary: Conformal antennas are defined as antennas that conform to a surface whose shape is determined by considerations other than electromagnetics. Usually, a conformal antenna is cylindrical, spherical or some other shape, with radiating elements mounted on or integrated into the smoothly curved surface. Radiation elements – elementary antennas of these arrays are usually used aperture antennas. Apertures are microwave antennas that are usually loaded with rectangular or cylindrical waveguides. The radiation pattern of a single waveguide opening is very broad. In the thesis we studied a spherical array of circular waveguides antennas with the apertures placed on the spherical surface. The analysis is based on solving the integral equation for a magnetic field by using the moment method (MoM). The solution procedure takes advantage of the spectral domain approach where a three-dimension problem is transformed into spectral of much simpler one-dimension problem. The antenna structure is rigorously taken into account by using proper Green’s functions, and the array is fully analyzed by using the element-by-element approach. A theoretical model to determine solutions for a radiation pattern, mutual coupling and input admittance was developed. We have also made the program for calculating radiation pattern, mutual coupling and input admittance of spherical waveguide arrays based on the developed MoM and spectral-domain approach. In order to avoid numerical problems, when we calculate mutual coupling, a modified vector-Legendre transformation and normalized Legendre polynomials are defined and applied to the solution procedure. We have also used asymptotic equations for Bessel and Hankel functions. This thesis demonstrates a novel approach to mutual coupling within the MoM analysis of spherical arrays by expressing the equivalent current on the waveguide aperture in terms of two suitable potential-like auxiliary functions. The new approach results in significant acceleration of the analysis of spherical antenna arrays. The influence of structure radius on input impedance, mutual coupling and radiation pattern was also investigated. In the proces of verifying theoretical results we had to built two planar and two spherical experimental models. On the spherical surface, antenna elements are placed at equidistant positions on the surface of the icosahedron. The developed theoretical model and program have been verified against measurements and results from the literature. Measurement was not performed in a well-defined anechoic chamber. The results show a very good agreement between the measured and the calculated results. Keywords: conformal antennas waveguide antennas antenna arrays aperture antenna numerical methods spectral method moment methods antenna array mutual coupling mutual admittance spherical antenna arrays
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Item type Current location Call number Vol info Copy number Status Date due Barcode Item holds
Doktorska disertacija Doktorska disertacija Središnja knjižnica
KF
KF-4247 621.396 RUPČI niz 26477 Available 0000000773638
Doktorska disertacija Doktorska disertacija Središnja knjižnica
KF
KF-4247 621.396 RUPČI niz 26478 4 0000000773645
Doktorska disertacija Doktorska disertacija Središnja knjižnica
KF-4247 621.396 RUPČI niz 26478/cd 4 0000000773652
Total holds: 0

Bibliografija str. 173-179

Konformni antenski nizovi, odnosno konformne antene su nizovi koji se prilagoðavaju podlozi na koju su postavljene. Kao antenski elementi konformnih nizova u mikrovalnom frekvencijskom podruèju èesto se koriste otvori na konformnoj strukturi. Valovodom pobuðeni otvori su poznati po velikoj širini glavne latice, simetriènom polju kod antenskog skeniranja, dobrom prilagoðenju impedancije (admitancije) te karakteristici ponašanja visokopropusnog filtra (zbog graniène frekvencije valovodnih modova). Veliki kut skeniranja uz dovoljno male dimenzije jedna su od važnijih karakteristika konformnih nizova s otvor antenama.
U radu su teoretski analizirani i eksperimentalno izmjereni su bitni parametri antenskih nizova na sfernoj podlozi pri èemu su kao elementarne antene korišteni valovodi kružnog popreènog presjeka. U svrhu analize razvijen je teorijski model, odnosno numerièka metoda zasnovana na numerièkom rješavanju integralne jednadžbe za magnetsko (elektrièno) polje primjenom metode momenata. Spektralnom metodom je trodimenzionalni problem transformiran u spektar jednodimenzionalnih problema, što je znatno pojednostavilo i ubrzalo rješavanje analiziranih problema. Pri izraèunu parametara niza korištene su Greenove funkcije za sferne strukture u spektralnoj domeni. Na temelju razvijene metode analize izraðen je raèunalni program za izraèun ulazne admitancije, sprege izmeðu valovoda na sferi te dijagrama zraèenja (i polarizacije) valovodnih antenskih nizova na sfernoj podlozi.
Da bi se pri izraèunu sprege izbjegli numerièki problemi, uvedene su modificirane vektor-Legendreove transformacije i normalizirani Legendreovi polinomi. Osim toga, pri izraèunima su korišteni asimptotski izrazi za Besselove i Hankelove funkcije.
Pri izraèunu sprege uvedena je nova metoda kod koje su, korištenjem analogije sa metodom potencijala te adicionog teorema za sferne harmonike, odreðeni izrazi za ekvivalentne struje u spektralnoj domeni na otvoru valovoda. Ovom metodom je znaèajno smanjeno vrijeme za izraèun koeficijenata sprege.
Utjecaj zakrivljenosti podloge na parametre antene razmatran je izraèunom svih bitnih parametara valovodnog antenskog niza na sferi (ulazna admitancija, koeficijenti sprege, meðuadmitancija i dijagramim zraèenja) i usporedbom istih za razlièite radijuse sferne podloge.
Teorijski model je verificiran izveden korištenjem mjerenih rezultata iz dostupne literature te mjerenjem na izvedenim laboratorijskim modelima (dva planarna i dva sferoidalna modela). Na oba laboratorijska modela naèinjena su mjerenja sprege i dijagrama zraèenja. Ova mjerenja nisu izvedena u bezjeènoj komori, što je rezultiralo na pojavom neželjenih reflektiranih valova, a time i odstupanjima i valovitosti u izmjerenim karakteristikama antene.
U svim izmjerenim sluèajevima postignuto je dobro poklapanje izraèunatih i izmjerenih rezultata, èime je potvrðena ispravnost teorijskog modela i prema njemu izvedenog raèunalnog programa.
Ključne riječi:
konformne antene
valovodne antene
antenski nizovi
otvor antena
numerièke metode
spektralna metoda
metoda momenata
sprega izmeðu antenskih elemenata
meðuadmitancija
sferni antenski nizovi

Conformal antennas are defined as antennas that conform to a surface whose shape is determined by considerations other than electromagnetics. Usually, a conformal antenna is cylindrical, spherical or some other shape, with radiating elements mounted on or integrated into the smoothly curved surface. Radiation elements – elementary antennas of these arrays are usually used aperture antennas. Apertures are microwave antennas that are usually loaded with rectangular or cylindrical waveguides. The radiation pattern of a single waveguide opening is very broad.
In the thesis we studied a spherical array of circular waveguides antennas with the apertures placed on the spherical surface. The analysis is based on solving the integral equation for a magnetic field by using the moment method (MoM). The solution procedure takes advantage of the spectral domain approach where a three-dimension problem is transformed into spectral of much simpler one-dimension problem. The antenna structure is rigorously taken into account by using proper Green’s functions, and the array is fully analyzed by using the element-by-element approach.
A theoretical model to determine solutions for a radiation pattern, mutual coupling and input admittance was developed. We have also made the program for calculating radiation pattern, mutual coupling and input admittance of spherical waveguide arrays based on the developed MoM and spectral-domain approach.
In order to avoid numerical problems, when we calculate mutual coupling, a modified vector-Legendre transformation and normalized Legendre polynomials are defined and applied to the solution procedure. We have also used asymptotic equations for Bessel and Hankel functions.
This thesis demonstrates a novel approach to mutual coupling within the MoM analysis of spherical arrays by expressing the equivalent current on the waveguide aperture in terms of two suitable potential-like auxiliary functions. The new approach results in significant acceleration of the analysis of spherical antenna arrays.
The influence of structure radius on input impedance, mutual coupling and radiation pattern was also investigated.
In the proces of verifying theoretical results we had to built two planar and two spherical experimental models. On the spherical surface, antenna elements are placed at equidistant positions on the surface of the icosahedron.
The developed theoretical model and program have been verified against measurements and results from the literature. Measurement was not performed in a well-defined anechoic chamber.
The results show a very good agreement between the measured and the calculated results.
Keywords:
conformal antennas
waveguide antennas
antenna arrays
aperture antenna
numerical methods
spectral method
moment methods
antenna array mutual coupling
mutual admittance
spherical antenna arrays

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr